Sony Xperia E3 - Wi-Fi®

background image

Wi-Fi®

Brug Wi-Fi®-forbindelser til at surfe på internettet, hente apps og sende og modtage e-

mails. Når du har oprettet forbindelse til et Wi-Fi®-netværk, husker enheden netværket

og opretter automatisk forbindelse til det, næste gang du kommer inden for rækkevidde.
Nogle Wi-Fi®-netværk kræver, at du logger på en webside, før du kan få adgang.

Kontakt administratoren for det relevante Wi-Fi®-netværk for at få flere oplysninger.
Signalstyrken kan variere for forskellige Wi-Fi®-netværk. Hvis du bevæger dig tættere på

Wi-Fi®-adgangspunktet, forbedres signalstyrken.
De tilgængelige Wi-Fi®-netværk kan være åbne eller sikre:

Åbne netværk er markeret med ud for navnet på Wi-Fi®-netværket.

28

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sikre netværk er markeret med ud for navnet på Wi-Fi®-netværket.

Nogle Wi-Fi®-netværk vises ikke på listen over tilgængelige netværk, fordi de ikke udsender

deres netværksnavn (SSID). Hvis du kender netværksnavnet, kan du manuelt føje det til listen

over tilgængelige Wi-Fi®-netværk.

Sådan slår du Wi-Fi® til

1

Find og tap på

Indstillinger.

2

Træk skyderen ved siden af

Wi-Fi til højre for at slå Wi-Fi®-funktionen til.

Der går muligvis nogle sekunder, før Wi-Fi®-forbindelsen er aktiveret.

Sådan opretter du automatisk forbindelse til et Wi-Fi®-netværk

1

Fra Skærmbilledet Start, tap på .

2

Find og tap på

Indstillinger.

3

Tap på

Wi-Fi. Alle tilgængelige Wi-Fi®-netværk vises.

4

Tap et Wi-Fi®-net for at oprette forbindelse til det. Indtast den relevante

adgangskode til et sikkert netværk. vises i statuslinjen, når der er oprettet

forbindelse.

For at søge efter nye, tilgængelige netværk skal du tappe på og derefter tappe på

Scan.

Sådan tilføjer du et Wi-Fi®-net manuelt

1

Tap på på Skærmbilledet Start.

2

Tap på

Indstillinger > Wi-Fi.

3

Tap på .

4

Indtast oplysninger om

Netværksnavn (SSID).

5

Tap på feltet

Sikkerhed for at vælge en sikkerhedstype.

6

Indtast en eventuel adgangskode.

7

Hvis du vil redigere nogle af de avancerede indstillinger, såsom proxy- og IP-

indstillinger, skal du markere afkrydsningsfeltet

Vis avancerede indstillinger og

derefter redigere efter behov.

8

Tap på

Gem.

Kontakt administratoren af dit Wi-Fi®-net for at få oplyst nettets SSID og adgangskode.

Sådan øger du Wi-Fi® -signalstyrken

Du kan gøre flere forskellige ting for at øge styrken på et Wi-Fi®-signal:

Flyt enheden tættere på Wi-Fi®-adgangspunktet.

Flyt Wi-Fi®-adgangspunktet væk fra potentielle forhindringer eller interferenskilder.

Undgå at tildække enhedens Wi-Fi®-antenneområde (det fremhævede område på

illustrationen).

29

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Wi-Fi®-indstillinger

Når du har forbindelse til et Wi-Fi®-netværk, eller hvis der findes tilgængelige Wi-Fi®-

netværk, der hvor du befinder dig, kan du få vist status på disse netværk. Du kan også

aktivere enheden til at give dig besked, så snart den registrerer et åbent Wi-Fi®-netværk.
Hvis du ikke har forbindelse til et Wi-Fi®-netværk, bruger enheden mobildataforbindelsen

til at få adgang til internettet (hvis du har konfigureret og aktiveret en mobilforbindelse på

enheden). Ved at tilføje en slumrepolitik for Wi-Fi® kan du angive, hvornår du skal skifte

fra Wi-Fi® til mobildata.

Sådan aktiverer du beskeder om Wi-Fi®-net

1

Aktiver Wi-Fi®, hvis det ikke allerede er tændt.

2

Find og tap på

Indstillinger > Wi-Fi.

3

Tryk på .

4

Tap på

Avanceret.

5

Markér afkrydsningsfeltet

Netværksmeddelelse.

Sådan får du vist detaljerede oplysninger om et Wi-Fi®-netværk, der er oprettet

forbindelse til

1

Find og tap på

Indstillinger > Wi-Fi.

2

Tap på det aktuelle Wi-Fi®-netværk, der er oprettet forbindelse til. Detaljerede

netværksoplysninger vises.

Sådan tilføjer du en slumrepolitik for Wi-Fi®

1

Find og tap på

Indstillinger > Wi-Fi.

2

Tryk på .

3

Tap på

Avanceret.

4

Tap på

Lad Wi-Fi være aktiv i dvaletilstand.

5

Vælg en funktion.