Sony Xperia E3 - Tastaturindstillinger

background image

Tastaturindstillinger

Du kan vælge indstillinger for tastaturet på skærmen som f.eks. skrivesprog og

automatiske rettelser.

For at få adgang til indstillingerne for tastaturet på skærmen

1

Når du indtaster tekst ved hjælp af tastaturet på skærmen, skal du tappe på .

2

Tap på , og tap derefter på

Indstillinger for tastatur, og skift indstillingerne som

ønsket.

3

Hvis du vil tilføje et skrivesprog, der skal bruges ved tekstindtastning, skal du

tappe på

Skriftsprog og markere de relevante afkrydsningsfelter.

4

Tap på

OK for at bekræfte.

Sådan får du vist Smiley-tasten

1

Når du indtaster tekst ved hjælp af tastaturet på skærmen, skal du tappe på .

2

Tap på , tap derefter på

Indstillinger for tastatur > Symboler og smileys.

3

Marker afkrydsningsfeltet

Smiley-tast.

43

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.