Sony Xperia E3 - Skærmindstillinger

background image

Skærmindstillinger

For at justere skærmens lysstyrke

1

Tap på fra din startskærm.

2

Find og tap på

Indstillinger > Skærm > Lysstyrke.

3

Fjern en eventuel markering i afkrydsningsfeltet

Tilpas til lysforhold.

4

Træk skyderen for at justere lydstyrken.

Sænkning af niveauet for skærmens lysstyrke forbedrer batteriets ydeevne.

Sådan indstiller du skærmen til at vibrere ved berøring

1

Tap på på din startskærm.

2

Find og tap på

Indstillinger > Lyd.

3

Markér afkrydsningsfeltet

Vibrer ved berøring. Skærmen vil nu vibrere, når du

tapper på softkeys og visse apps.

Sådan justerer du, hvor længe der skal gå, før skærmen slukkes

1

Tap på på Skærmbilledet Start.

2

Find og tap på

Indstillinger > Skærm > Dvale.

3

Vælg en funktion.

Du kan slukke skærmen hurtigt ved at trykke kort på tænd/sluk-tasten .

37

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.