Sony Xperia E3 - Baggrund og temaer

background image

Baggrund og temaer

Du kan tilpasse startskærmen til din egen stil ved hjælp af baggrundsbilleder og

forskellige temaer. Du også ændre baggrundsbilledet på låseskærmen.

Sådan ændrer du startskærmens baggrundsbillede

1

Berør og hold ned på et tomt område på din Skærmbilledet Start, indtil enheden

vibrerer.

2

Tap på

Baggr.bill., og vælg en indstilling.

Sådan indstiller du et tema

1

Berør og hold ned på et tomt område på din Skærmbilledet Start, indtil enheden

vibrerer.

2

Tap på

Temaer, vælg derefter et tema.

Når du ændrer et tema, ændres baggrunden også i visse apps.

Sådan ændrer du baggrundsbilledet på låseskærmen

1

Tap på på startskærmen.

2

Tap på

Indstillinger > Personliggørelse > Låseskærm.

3

Vælg en indstilling, og følg derefter vejledningen for at ændre baggrundsbilledet.S