Sony Xperia E3 - Zahájení hovoru ze zprávy

background image

Zahájení hovoru ze zprávy

Volání odesílateli zprávy

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .

2

Ťukněte na konverzaci.

3

Ťukněte na jméno nebo číslo příjemce v horní části obrazovky a poté ze

zobrazeného seznamu vyberte požadované číslo.

4

Pokud je příjemce uložen v kontaktech, ťukněte na telefonní číslo, na které chcete

volat. Pokud jste si příjemce neuložili do kontaktů, ťukněte na položku .

Uložení čísla odesílatele ke kontaktu

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .

2

Ťukněte na možnosti >

Uložit.

3

Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na možnost

Vytvořit nový kontakt.

4

Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku

Hotovo.