Sony Xperia E3 - Omezení hovorů

background image

Omezení hovorů

Můžete zablokovat všechny nebo jen některé kategorie příchozích a odchozích hovorů.

Jestliže jste od svého poskytovatele služeb obdrželi kód PIN2, můžete také omezit

odchozí hovory pomocí seznamu čísel pevného vytáčení. Pokud chcete zablokovat určité

číslo, stáhněte si vhodnou aplikaci ze služby Google Play™, která tuto funkci poskytuje.

Blokování příchozích nebo odchozích hovorů

1

Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Najděte položku

Nastavení > Nastavení hovorů a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na položku

Blokování hovorů a vyberte požadovanou možnost.

4

Zadejte heslo a klepněte na možnost

Povolit.

Při prvním nastavení blokování hovorů je třeba tuto funkci aktivovat zadáním hesla. Stejné

heslo bude třeba použít i při pozdějších úpravách nastavení blokování hovorů.

Zapnutí a vypnutí funkce pevného vytáčení

1

Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Nastavení hovorů > Povolená telefonní čísla.

3

Ťukněte na položku

Aktivovat pevné vytáčení nebo Deaktivovat pevné vytáčení.

4

Zadejte kód PIN2 a ťukněte na položku

OK.

Přístup k seznamu povolených příjemců hovorů

1

Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Nastavení hovorů > Povolená telefonní čísla >

Povolená telefonní čísla.

48

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Změna kódu PIN2 karty SIM

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položky

Nastavení > Nastavení hovorů a ťukněte na ně.

3

Ťukněte na možnosti

Povolená telefonní čísla > Změna kódu PIN2.

4

Zadejte starý kód PIN2 karty SIM a ťukněte na volbu

OK.

5

Zadejte nový kód PIN2 karty SIM a ťukněte na volbu

OK.

6

Potvrďte nový kód PIN2 a ťukněte na volbu

OK.