Sony Xperia E3 - Stahování aplikací ze služby Google Play™

background image

Stahování aplikací ze služby Google Play™

Google Play™ je oficiální obchod online společnosti Google, ze kterého lze stahovat

aplikace, hry, hudbu, filmy a knihy. Obsahuje bezplatné i placené aplikace. Než začnete

stahovat ze služby Google Play™, ujistěte se, že máte funkční připojení k Internetu,
ideálně prostřednictvím sítě Wi-Fi

®

, abyste se vyhnuli vysokým poplatkům za přenos dat.

Chcete-li používat službu Google Play™, musíte mít účet Google™. Služba Google Play™

nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Stažení aplikace z webu Google Play™

1

Vyhledejte položku

Obchod Play a ťukněte na ni.

2

Procházením kategorií nebo pomocí funkce hledání najděte položku, kterou

chcete stáhnout.

3

Ťuknutím na položku zobrazte podrobnosti a postupujte podle pokynů k

dokončení instalace.

Některé aplikace vyžadují ke správnému fungování přístup k datům, nastavení a různým

funkcím vašeho zařízení. Instalujte a povolujte pouze aplikace, kterým důvěřujete.

Oprávnění udělená stažené aplikaci můžete zobrazit ťuknutím na danou aplikaci v nabídce

Nastavení > Aplikace.