Sony Xperia E3 - Paměť a úložiště

background image

Paměť a úložiště

Vaše zařízení má několik typů pamětí a možností uložení fotografií, aplikací a dalších

souborů:

Vnitřní úložiště má velikost přibližně

1.7 GB a používá se k ukládání staženého nebo

přenášeného obsahu a osobních nastavení a dat. Příkladem mohou být nastavení

114

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

budíků, hlasitosti a jazyka, e-maily, záložky, kontakty, události kalendáře, fotografie, videa

a hudba.

Potřebujete-li více paměti, můžete použít výměnnou paměťovou kartu s kapacitou až

32

GB. Většina aplikací může číst data z paměťové karty, ale jen některé mohou do této

paměti také zapisovat. Můžete například nastavit, aby aplikace fotoaparátu ukládala

fotografie a videa přímo na paměťovou kartu.

Dynamická paměť (RAM) má velikost přibližně

1 GB a nelze ji použít pro ukládání

souborů. Tuto využívají běžící aplikace a operační systém.

Paměťovou kartu může být nutné zakoupit samostatně.

Další informace o různých typech paměti v zařízeních Android najdete v dokumentu

White paper pro vaše zařízení na adrese

www.sonymobile.com/support.

Zlepšení paměťového výkonu

Paměť vašeho zařízení má sklon se běžným používáním zaplňovat. Pokud se zařízení

začne zpomalovat nebo se začnou náhle ukončovat aplikace, zvažte následující kroky:

Vždy mějte v zařízení alespoň

100 MB volného místa ve vnitřním úložišti a alespoň 100

MB volné paměti RAM.

Zavřete běžící aplikace, které nepoužíváte.

Vymažte mezipaměť všech aplikací.

Odinstalujte stažené aplikace, které již nepoužíváte.

Přesuňte fotografie, videa a hudbu z vnitřního úložiště na paměťovou kartu.

Pokud vaše zařízení nedokáže číst z paměťové karty, zkuste ji naformátovat.

Zobrazení stavu paměti

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Úložiště a ťukněte na ni.

Zobrazení množství volné a zaplněné paměti RAM

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Aplikace > Spuštěné.

Vymazání mezipaměti všech aplikací

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položky

Nastavení > Úložiště a ťukněte na ně.

3

Ťukněte na možnosti

Data uložená v mezipaměti > OK.

Vymazáním mezipaměti nepřijdete o žádná data ani nastavení.

Kopírování mediálních souborů na paměťovou kartu

1

Ujistěte se, že je v zařízení vložena paměťová karta.

2

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

3

Ťukněte na položky

Nastavení > Úložiště > Přenést data na kartu SD.

4

Označte typy souborů, které chcete přenést na kartu SD.

5

Ťukněte na položku

Přenést.

Zastavení běhu aplikací a služeb

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Aplikace > Spuštěné.

3

Vyberte požadovanou aplikaci nebo službu a ťukněte na položku

Zastavit.

Formátování paměťové karty

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Úložiště > Smazat kartu SD.

3

Potvrďte akci ťuknutím na možnost

Smazat kartu SD > Odstranit vše.

Při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty. Nezapomeňte před

formátováním paměťové karty zálohovat veškerá data, která chcete uchovat. Obsah, který

chcete zálohovat, můžete zkopírovat do počítače. Další informace naleznete v tématu

Správa

souborů pomocí počítače

na stránce 116 .

115

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.