Sony Xperia E3 - Rozpoznávání hudby pomocí služby TrackID™

background image

Rozpoznávání hudby pomocí služby TrackID™

Služba pro rozpoznávání hudby TrackID™ se používá k identifikaci hudební skladby

hrající ve vašem okolí. Stačí jen nahrát krátký úryvek skladby a během několika sekund

získáte informace o jejím interpretovi, názvu a albu. Skladby identifikované pomocí

technologie TrackID™ si můžete zakoupit. Také si můžete prohlédnout žebříčky služby

TrackID™, abyste věděli, co uživatelé služby TrackID™ na celém světě hledají. Chcete-li

dosáhnout těch nejlepších výsledků, používejte technologii TrackID™ v tichém prostředí.

1

Hledání hudby online

2

Možnosti zobrazení

3

Zobrazení aktuálních hudebních žebříčků

4

Zobrazení historie výsledků hledání

5

Hlavní obrazovka pro nahrávání hudby

6

Zjištění, jakou hudbu posloucháte

Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a oblastech nebo všemi

sítěmi či poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Identifikace hudby prostřednictvím technologie TrackID™

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte aplikaci

TrackID™, ťukněte na ni a otočte zařízení ke zdroji hudby.

3

Ťukněte na tlačítko . Pokud služba TrackID™ skladbu rozpozná, výsledky se

zobrazí na obrazovce.

Chcete-li se vrátit na úvodní obrazovku aplikace

TrackID™, stiskněte tlačítko .

Zobrazení grafů technologie TrackID™

Otevřete obrazovku aplikace

TrackID™ a pak ťukněte na volbu Žebříčky. Zobrazí

se graf z vaší oblasti.

Zobrazení grafů technologie TrackID™ z jiného regionu

1

Otevřete obrazovku aplikace

TrackID™ a pak ťukněte na volbu Žebříčky.

2

Ťukněte na možnosti >

Oblasti a vyberte zemi nebo region.

Nákup skladby rozpoznané aplikací TrackID™

1

Když aplikace

TrackID™ rozpozná určitou skladbu, ťukněte na položku Stáhnout.

2

Dokončete nákup podle pokynů v zařízení.

Skladbu, kterou chcete zakoupit, můžete vybrat i na kartě

Historie nebo Žebříčky. Další

možností je zakoupit skladby vyhledané textově online pomocí služby

TrackID™.

72

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Sdílení skladby

1

Když aplikace

TrackID™ rozpozná určitou skladbu, ťukněte na možnost Sdílet a

vyberte metodu sdílení.

2

Dokončete postup podle pokynů v zařízení.

Zobrazení informací o interpretovi skladby

Když aplikace

TrackID™ rozpozná určitou skladbu, ťukněte na položku Interpret.

Odstranění skladby z historie skladeb

1

Otevřete obrazovku aplikace

TrackID™ a pak ťukněte na volbu Historie.

2

Ťukněte na název skladby a pak na volbu

Odstranit.

3

Výběr potvrďte ťuknutím na volbu

Ano.