Sony Xperia E3 - Nastavení e-mailu

background image

Nastavení e-mailu

Pomocí e-mailové aplikace v zařízení můžete prostřednictvím svých e-mailových účtů

odesílat a přijímat e-maily. Můžete mít jeden či více e-mailových účtů současně, včetně

účtů Microsoft Exchange ActiveSync.

Nastavení e-mailového účtu

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položku

E-mail a ťukněte na ni.

3

Dokončete nastavení podle pokynů zobrazených na obrazovce.

U některých e-mailových služeb může být potřeba, abyste se obrátili na poskytovatele e-

mailové schránky a požádali jej o podrobné informace o nastavení e-mailového účtu.

Přidání dalšího e-mailového účtu

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na .

2

Najděte položku

E-mail a ťukněte na ni.

3

Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na položku

a potom na

položku

Přidat účet.

4

Zadejte e-mailovou adresu a heslo a ťukněte na volbu

Další. Pokud nelze

automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, můžete nastavení kdykoli

dokončit ručně.

5

Po zobrazení výzvy zadejte název svého e-mailového účtu, abyste jej snadno

poznali.

6

Po dokončení ťukněte na možnost

Další.

Nastavení e-mailového účtu jako výchozího účtu

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položku

E-mail a ťukněte na ni.

3

Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost

Nastavení.

4

Vyberte účet, který chcete použít jako výchozí účet pro vytváření a odesílání e-

mailových zpráv.

5

Zaškrtněte políčko

Výchozí účet. Kdykoli otevřete v aplikaci e-mail, zobrazí se

složka přijatých zpráv výchozího účtu.

Pokud máte jen jeden e-mailový účet, je tento zároveň i výchozím účtem.