Sony Xperia E3 - Escoltar música

background image

Escoltar música

Utilitzeu l'aplicació Walkman® per escoltar la música i els llibres d'àudio que més us

agradin.

1

Permet anar a la pantalla inicial del Walkman®.

2

Permet cercar cançons a Music Unlimited i totes les cançons desades al dispositiu.

3

Permet visualitzar la cua de reproducció actual.

4

Imatge d'àlbum (si està disponible).

5

Puntegeu per anar a la cançó anterior de la cua de reproducció.

Toqueu sense deixar anar per rebobinar dins de la cançó actual.

6

Permet reproduir o posar en pausa una cançó.

7

Puntegeu per anar a la cançó següent de la cua de reproducció.

Toqueu sense deixar anar per avançar ràpidament dins de la cançó actual.

8

Permet reproduir aleatòriament les cançons de la cua de reproducció actual.

9

Permet repetir totes les cançons de la cua de reproducció actual.

10 Indicador de progrés: arrossegueu l'indicador o puntegeu al llarg de la línia per avançar o rebobinar

ràpidament.

11 Durada total de la cançó actual.

68

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

12 Temps transcorregut de la cançó actual.

Pantalla inicial del Walkman®

1

Permet arrossegar la vora esquerra de la pantalla cap a la dreta per obrir el menú de la pantalla inicial

del Walkman®.

2

Permet desplaçar-vos cap amunt o cap avall per visualitzar-ne el contingut.

3

Permet reproduir una cançó mitjançant l'aplicació Walkman®.

4

Permet tornar a la pantalla del reproductor de música Walkman®.

Per reproduir una cançó amb l'aplicació Walkman®

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en i, a continuació, trobeu i puntegeu-hi.

2

Si no apareix la pantalla inicial del Walkman®, puntegeu en i, a continuació,

arrossegueu la vora esquerra de la pantalla inicial del Walkman® cap a la dreta. Si

apareix la pantalla inicial del Walkman®, arrossegueu la vora esquerra de la

pantalla inicial del Walkman® cap a la dreta.

3

Seleccioneu una categoria de música, per exemple, a

Artistes, Àlbums o

Cançons, i navegueu fins a la cançó que vulgueu obrir.

4

Puntegeu en una cançó per reproduir-la.

Potser no podreu reproduir elements protegits mitjançant copyright. Verifiqueu que teniu els

drets necessaris del material que voleu compartir.

Per trobar informació relacionada amb la cançó en línia

Mentre es reprodueix una cançó a l'aplicació Walkman®, puntegeu en el botó

infinit

.

El botó infinit

us permet accedir a diverses fonts d'informació, que inclouen vídeos del

YouTube™, lletres i informació dels artistes de la Viquipèdia.

Per ajustar el volum de l'àudio

Premeu la tecla de volum.

Per minimitzar l'aplicació Walkman®

Durant la reproducció d'una cançó, puntegeu en per anar a la Pantalla inicial.

L'aplicació Walkman® seguirà reproduint-la en segon terme.

Per obrir l'aplicació Walkman® quan estigui reproduint contingut en segon terme

1

Mentre es reprodueix una cançó en segon terme, puntegeu en per obrir la

finestra d'aplicacions utilitzades recentment.

2

Puntegeu en l'aplicació Walkman®.

69

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.