Sony Xperia E3 - Còpies de seguretat dels contactes

background image

Còpies de seguretat dels contactes

Podeu utilitzar una targeta de memòria o una targeta SIM per fer còpies de seguretat

dels contactes.

Per exportar tots els contactes a la targeta de memòria

1

Des de Pantalla inicial, puntegeu en i, a continuació, puntegeu en .

2

Premeu i puntegeu en

Exporta els contactes > Targeta SD.

3

Puntegeu

D'acord.

Per exportar contactes a una targeta SIM

Quan exporteu contactes a una targeta SIM, pot ser que no s'exporti tota la informació. Això

passa perquè la memòria de les targetes SIM és limitada.

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en i, a continuació, puntegeu en .

2

Premeu i puntegeu en

Exporta els contactes > Targeta SIM.

3

Marqueu el contacte que voleu exportar o puntegeu en

Marca-ho tot si voleu

exportar tots els contactes.

4

Puntegeu en

Exporta.

5

Seleccioneu

Afegeix contactes si voleu afegir els contactes a contactes ja

existents a la targeta SIM, o seleccioneu

Substitueix tots els contactes si voleu

substituir contactes existents a la targeta SIM.

58

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.