Sony Xperia E3 - Snimanje zaslona ekrana

background image

Snimanje zaslona ekrana

Pojedinačne slike svakog ekrana na svom uređaju možete snimiti u vidu zaslona ekrana.

Zasloni ekrana koje ste snimili automatske se pohranjuju u Album.

21

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Izrada snimka ekrana

1

Pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje dok se ne pojavi prozor s

upitom.

2

Kucnite

Snimak ekrana možete napraviti i tako da istovremeno pritisnete tipku za uključivanje/

isključivanje i tipku za smanjivanje jačine zvuka dok ne čujete zvučni klik.

Prikaz snimka ekrana

Povucite statusnu traku prema dolje i dodirnite kako biste vidjeli snimak ekrana.

Snimak ekrana možete prikazati i ako kucnete aplikaciju Album iz stavke Početni ekran.