Sony Xperia E3 - Pozivanje iz poruke

background image

Pozivanje iz poruke

Pozivanje pošiljatelja poruke

1

Iz Početni ekran, kucnite , a zatim pronađite i kucnite .

2

Kucnite razgovor.

3

Kucnite ime ili broj primaoca na vrhu ekrana, a zatim odaberite broj koji želite

pozvati na spisku koji se pojavi.

4

Ukoliko je primalac sačuvan u vašim kontaktima, kucnite na telefonski broj koji

želite pozvati. Ako niste sačuvali primatelja u vašim kontaktima , kucnite .

Čuvanje broja pošiljaoca u kontakt

1

Iz Početni ekran, kucnite , a zatim pronađite i kucnite .

2

Kucnite >

Sačuvati.

3

Odaberite postojeći kontakt ili kucnite

Kreirati novi kontakt.

4

Uredite informacije o kontaktu i kucnite na

Gotovo.