Sony Xperia E3 - Poboljšavanje izlaza zvuka

background image

Poboljšavanje izlaza zvuka

Možete poboljšati izlaz zvuka koji dolazi iz zvučnika u uređaju koristeći svojstva kao što

su Clear Phase™ i xLOUD™ tehnologija.

Korištenje tehnologije Clear Phase™

Koristite Sony tehnologiju Clear Phase™ da automatski prilagodite kvalitet zvuka koji

dolazi iz internih zvučnika vašeg uređaja te da dobijete čistiji, prirodniji zvuk.

Za poboljšanje kvaliteta zvuka zvučnika koristeći Clear Phase™

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Postavke > Zvuk.

3

Označite

Clear Phase™ kvadratić.

Aktivacija svojstva Clear Phase™ nema učinka na aplikacije glasovne komunikacije.

Korištenje tehnologije xLOUD™

Koristite Sony tehnologiju xLOUD™ za filtiriranje zvuka da poboljšate jačinu zvučnika bez

da oštetite kvalitet. Primite dinamičniji zvuk dok slušate vaše omiljene pjesme.

Za poboljšavanje jačine zvuka zvučnika koristeći xLOUD™

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Postavke > Zvuk.

3

Označite

xLOUD™ kvadratić.

Aktivacija svojstva xLOUD™ nema učinka na aplikacije glasovne komunikacije.

40

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.