Sony Xperia E3 - Traženje i prikazivanje kontakata

background image

Traženje i prikazivanje kontakata

1

Kartice Kontakti, Pozivanje, Omiljeni i Grupe

2

Uređivanje i prikaz medicinskih informacija i informacija o hitnim kontaktima

3

Prikaz detalja o kontaktu

4

Prelazak na kontakte koji započinju odabranim slovom

5

Pristup opcijama komuniciranja za dati kontakt

6

Traženje kontakata

7

Dodavanje kontakta

8

Prikaz više opcija

Traženje kontakta

1

Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Kucnite i unesite broj telefona, ime ili druge informacije u polje

Traži kontakte.

Spisak rezultata se filtrira dok unosite pojedinačne znakove.

52

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za odabir kontakata koji će se prikazivati u aplikaciji Kontakti

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim kucnite na .

2

Pritisnite , zatim kucnite na

Filtrirati.

3

Na listi koja se pojavi, označite ili skinite oznaku sa željenih opcija. Ako ste

sinhronizirali kontakte sa računom za sinhroniziranje, taj račun pojavit će se na listi.

Kucnite na račun da proširite listu opcija.

4

Kada završite, kucnite na

OK.