Sony Xperia E3 - Осъществяване на обаждане от съобщение

background image

Осъществяване на обаждане от съобщение

Обаждане на подател на съобщение

1

От Начален екран натиснете , след което открийте и натиснете .

2

Натиснете даден разговор.

3

Натиснете името или номера на получателя в горната част на екрана, след което изберете
номера, на който искате да се обадите, от появилия се списък.

4

Ако получателят е записан във вашите контакти, натиснете телефонния номер, на който
искате да се обадите. Ако не сте записали получателя в контактите, натиснете .

Записване на номер на подател като контакт

1

В Начален екран натиснете , след което открийте и натиснете .

2

Натиснете > Запиши.

3

Изберете съществуващ контакт или натиснете Създав. на нов контакт.

4

Редактирайте информацията за контакта, след което натиснете Готово.