Sony Xperia E3 - Настройки за съобщения

background image

Настройки за съобщения

Смяна на настройките за уведомяване за съобщения

1

От Начален екран докоснете , след което намерете и докоснете .

2

Докоснете , след което докоснете Настройки.

3

За задаване на звук за известяване, докоснете Тон за известяване и изберете опция.

4

За другите настройки за известяване, поставете или махнете отметка в съответното
квадратче.

Включване или изключване на функцията за отчет за доставка за изходящи
съобщения

1

От Начален екран натиснете , след което открийте и натиснете .

2

Натиснете , след което натиснете Настройки.

3

Поставете или махнете отметката от квадратчето Отчет за доставяне, ако желаете.

След като функцията за отчет за доставка е включена, в съобщенията, които са
доставени успешно, се появява отметка.