Sony Xperia E3 - Съдържание

background image

Съдържание

Първи стъпки.............................................................................. 6

Относно ръководството за потребителя................................................................ 6
Кратък преглед......................................................................................................... 6
Сглобяване............................................................................................................... 7
Защита на екрана.....................................................................................................9
Стартиране на устройството за първи път.......................................................... 10
Защо ми е необходим акаунт в Google™?........................................................... 10
Зареждане на устройството.................................................................................. 11

Запознаване с основните функции.......................................12

Използване на чувствителния на допир екран.................................................... 12
Заключване и отключване на екрана................................................................... 14
Начален екран........................................................................................................ 15
Екран с приложения...............................................................................................16
Навигиране на приложения...................................................................................17
Разклащане на устройството за отваряне на приложение.................................18
Малки приложения................................................................................................. 18
Графични обекти.................................................................................................... 19
Бързи клавиши и папки..........................................................................................20
Фон и теми.............................................................................................................. 21
Заснемане на екрана (скрийншот)........................................................................22
Състояние и известия............................................................................................22
Икони в лентата на състоянието...........................................................................23
Общ преглед на приложенията.............................................................................25

Изтегляне на приложения....................................................... 27

Изтегляне на приложения от Google Play™.........................................................27
Изтегляне на приложения от други източници.................................................... 27

Интернет и мрежи..................................................................... 28

Търсене в уеб......................................................................................................... 28
Настройки за Интернет и MMS .............................................................................28
Wi-Fi®...................................................................................................................... 29
Споделяне на вашата мобилна връзка за данни................................................ 31
Контрол върху използването на данни.................................................................32
Избор на мобилни мрежи...................................................................................... 33
Виртуални частни мрежи (VPN)............................................................................ 33

Синхронизиране на данни на устройството ви.................. 35

Синхронизиране с онлайн акаунти....................................................................... 35
Синхронизиране с Microsoft® Exchange ActiveSync®..........................................35

Основни настройки.................................................................. 37

Достъп до настройките.......................................................................................... 37

2

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Звук, тон на звънене и сила на звука................................................................... 37
Защита на SIM картата ......................................................................................... 38
Настройки на екрана..............................................................................................38
Заключване на екрана........................................................................................... 39
Езикови настройки..................................................................................................40
Дата и час............................................................................................................... 40
Повишаване на мощността на звука.................................................................... 41

Въвеждане на текст................................................................. 42

Екранна клавиатура............................................................................................... 42
Гласово въвеждане на текст................................................................................. 43
Редактиране на текст.............................................................................................43
Настройки на клавиатурата...................................................................................44

Повикване.................................................................................. 45

Провеждане на разговори..................................................................................... 45
Приемане на повиквания.......................................................................................46
Текущи разговори...................................................................................................48
Използване на регистъра на повикванията......................................................... 48
Пренасочване на повиквания................................................................................49
Ограничаване на обажданията............................................................................. 49
Разговори с няколко души..................................................................................... 50
Конферентни разговори.........................................................................................50
Гласова поща..........................................................................................................51
Спешни повиквания............................................................................................... 51

Контакти .................................................................................... 52

Прехвърляне на контакти...................................................................................... 52
Търсене и преглед на контакти............................................................................. 53
Добавяне и редактиране на контакти................................................................... 54
Добавяне на медицинска информация и информация за контакти за
спешни случаи........................................................................................................55
Предпочитани и групи............................................................................................56
Изпращане на информация за контакт.................................................................57
Предотвратяване на дублиране на записи в приложението Контакти.............. 57
Създаване на резервно копие на контактите.......................................................58

Съобщения и чат...................................................................... 59

Четене и изпращане на съобщения......................................................................59
Организиране на съобщенията.............................................................................60
Осъществяване на обаждане от съобщение.......................................................61
Настройки за съобщения.......................................................................................61
Незабавни съобщения и видео чат...................................................................... 61

Имейл..........................................................................................63

Настройка на имейл...............................................................................................63
Изпращане и получаване на имейл съобщения..................................................63

3

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Прозорец за преглеждане на имейли...................................................................65
Организиране на имейл съобщенията................................................................. 65
Настройки за имейл акаунт................................................................................... 66
Gmail™.................................................................................................................... 66

Музика ........................................................................................68

Прехвърляне на музика към Вашето устройство ............................................... 68
Слушане на музика................................................................................................ 68
Меню на началния екран на Walkman®............................................................... 70
Списъци за изпълнение.........................................................................................71
Споделяне на музика.............................................................................................72
Подобряване на звука............................................................................................72
Визуализатор .........................................................................................................72
Разпознаване на музика с TrackID™.................................................................... 73
Онлайн услуга Music Unlimited.............................................................................. 74

FM

радио.................................................................................... 75

Слушане на радио..................................................................................................75
Предпочитани радио канали................................................................................. 76
Настройки на звука.................................................................................................76

Камера........................................................................................ 77

Заснемане на снимки и запис на видеоклипове..................................................77
Използване на Smile Shutter™ за снимане на усмихнати лица..........................78
Добавяне на географската позиция към снимките..............................................78
Общи настройки на камерата................................................................................79
Настройки на фотоапарата................................................................................... 80
Настройки на видеокамерата................................................................................82

Разглеждане на снимки и видеоклипове в "Албум"..........84

Разглеждане на снимки и видеоклипове..............................................................84
Споделяне и управление на снимки и видеоклипове......................................... 85
Редактиране на снимки с приложението "Редактор на снимки".........................86
Меню на началния екран на албума.....................................................................87
Разглеждане на снимките ви върху карта............................................................88

Видеоклипове........................................................................... 91

Гледане на видеоклипове с приложението "Филми"...........................................91
Прехвърляне на видеосъдържание на устройството .........................................92
Управление на видео съдържание....................................................................... 92
Услуга Video Unlimited............................................................................................93

Свързване..................................................................................94

Споделяне на съдържание с DLNA Certified™ устройства.................................94
Игра на телевизор с помощта на безжичен контролер DUALSHOCK™3..........96
NFC..........................................................................................................................97
Безжична технология Bluetooth®.......................................................................... 99
Настройка One-touch............................................................................................101

4

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Интелигентни приложения и функции, които пестят

време........................................................................................ 102

Контрол на аксесоарите и настройките с приложението Smart Connect.........102
Използване на устройството като център за фитнес с ANT+™....................... 103
Използване на устройството като портфейл..................................................... 104

Пътуване и карти....................................................................105

Използване на услуги за местоположение.........................................................105
Google Maps™ и навигация.................................................................................106
Използване на трафика на данни при пътуване................................................107
Самолетен режим................................................................................................ 107

Календар и будилник.............................................................108

Календар...............................................................................................................108
Аларма и часовник............................................................................................... 109

Поддръжка и ремонт..............................................................112

Поддръжка за вашето устройство...................................................................... 112
Компютърни инструменти....................................................................................112
Актуализиране на устройството..........................................................................113
IMEI номер............................................................................................................ 114
Управление на батерията и захранването.........................................................114
Памет и съхранение.............................................................................................117
Управление на файлове с помощта на компютър.............................................118
Създаване на резервно копие и възстановяване на съдържание...................119
Рестартиране и връщане в начално състояние на Вашето устройство..........121
Рециклиране на устройството.............................................................................122
Ограничения на услуги и функции...................................................................... 122
Правна информация............................................................................................ 122

5

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.