Sony Xperia E3 - Синхронизиране с онлайн акаунти

background image

Синхронизиране с онлайн акаунти

Синхронизирайте устройството си с контакти, имейли, събития в календара и друга информация
от онлайн акаунти – например имейл акаунти като Gmail™ и Exchange ActiveSync, Facebook™,
Flickr™ и Twitter™. Можете да синхронизирате данните автоматично за всички акаунти чрез
активиране на функцията за автоматично синхронизиране. Можете и да синхронизирате всеки
акаунт ръчно.

Настройване на онлайн акаунт за синхронизиране

1

От Начален екран натиснете .

2

Натиснете Настройки > Добавяне на акаунт, след което изберете акаунта, който
искате да добавите.

3

Следвайте указанията, за да създадете акаунт или влезте, ако вече имате акаунт.

Ръчно синхронизиране с онлайн акаунт

1

От Начален екран натиснете > Настройки.

2

Под Акаунти изберете типа акаунт, след което натиснете името на акаунта, с който
искате да синхронизирате устройството. Появява се списък с елементи, които могат да
бъдат синхронизирани с акаунта.

3

Маркирайте елементите, които искате да синхронизирате.

4

Натиснете , след което натиснете Синхронизиране сега.

Премахване на онлайн акаунт

1

От Начален екран натиснете > Настройки.

2

Под Акаунти, изберете типа акаунт, след което натиснете името на акаунта, който искате
да премахнете.

3

Натиснете , след което натиснете Премахване на акаунта.

4

За потвърждение натиснете отново Премахване на акаунта.