Sony Xperia E3 - Игра на телевизор с помощта на безжичен контролер DUALSHOCK™3

background image

Игра на телевизор с помощта на безжичен контролер
DUALSHOCK™3

Можете да играете на игри за PlayStation® Mobile, съхранявани на вашето устройство, на
телевизор и да управлявате игрите с помощта на безжичния контролер DUALSHOCK™3. Трябва
първо да установите безжична връзка между безжичния контролер DUALSHOCK™3 и вашето
устройство, след което да свържете устройството с телевизора с помощта на кабел.

96

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

За да установите връзка между безжичния контролер DUALSHOCK™3 и вашето
устройство, е необходим USB On-The-Go адаптер.

Установяване на връзка с безжичен контролер DUALSHOCK™3

1

Уверете се, че функцията Bluetooth® е включена.

2

Свържете USB On-The-Go (OTG) адаптера към устройството.

3

Свържете безжичния контролер DUALSHOCK™3 към OTG адаптера чрез USB кабел

4

Когато в лентата на състоянието в горния край на екрана се появи Контр. е свързан
(

с кабел), извадете USB кабела.

5

Безжична връзка е установена, когато в лентата на състоянието се появи Контр. е
свързан (безж.)
.