Sony Xperia E3 - Разглеждане на снимки и видеоклипове

background image

Разглеждане на снимки и видеоклипове

Използвайте приложението "Албум", за да разглеждате снимки и да изпълнявате видеоклипове,
направени с вашата камера, или да разглеждате съдържание от подобен характер, което сте
записали в устройството. Всички снимки и видеоклипове се показват в хронологично подредена
таблица.

1

Натиснете иконата, за да отворите менюто на началния екран на "Албум"

2

Преглед на опциите в менюто

3

Показване на слайдшоу на всички ваши изображения или на тези, които сте добавили като предпочитани

4

Плъзнете левия край на екрана надясно за отваряне на менюто на началния екран на "Албум"

5

Датата на елементите в групата

6

Натиснете снимка или видеоклип за разглеждане

7

Превъртете нагоре или надолу за разглеждане на съдържанието

Разглеждане на снимки и видеоклипове

1

От Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Албум.

3

Натиснете снимка или видеоклип, за да го отворите.

4

Прелистете с пръст наляво, за да разгледате следващата снимка или видеоклип.
Прелистете с пръст надясно, за да се покаже предишната снимка или видеоклип.

Ако ориентацията на екрана не се променя автоматично, когато завъртите устройството
настрани, поставете отметка в квадратчето Автом. завъртане на екрана под
Настройки > Дисплей.

Промяна на размера на миниатюрите

Когато разглеждате миниатюри на снимки и видеоклипове в "Албум", раздалечете два
пръста върху миниатюрата, за да я увеличите, или ги съберете, за да я намалите.

Мащабиране на снимка

Когато разглеждате снимката, раздалечете два пръста върху нея, за да я увеличите, или ги
съберете, за да я намалите.

84

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Гледане на слайдшоу от снимки

1

Докато разглеждате снимка, докоснете екрана, за да се покажат лентите с инструменти,
след което докоснете > Слайд шоу, за да започне възпроизвеждане на всички снимки
от албума.

2

Докоснете снимка, за да спрете слайдшоуто.

Гледане на слайдшоу от снимки с музика

1

Докато разглеждате дадена снимка, докоснете екрана, за да се покажат лентите с
инструменти, след което докоснете > SensMe™ slideshow.

2

Изберете музиката и темата, които искате да използвате за слайдшоуто, след което
докоснете . Приложението "Албум" анализира снимките ви и използва музикалните
данни на SensMe™ за възпроизвеждане на слайдшоуто.

3

За да спрете временно възпроизвеждането, докоснете екрана, за да се покаже
управлението, след което докоснете .

Изпълнение на видеоклип

1

Намерете и натиснете видеоклипа, който искате да изпълните, в албума.

2

Натиснете Филми > Само веднъж.

3

Ако елементите за управление на изпълнението не се показват, натиснете екрана, за да се
покажат. За да се скрият, натиснете екрана отново.

Временно спиране на видеоклип

1

Когато даден видеоклип се изпълнява, докоснете екрана, за да се покажат контролите.

2

Докоснете .

Бързо превъртане на видеоклип напред и назад

1

Когато даден видеоклип се възпроизвежда, докоснете екрана, за да се покажат контролите.

2

Плъзнете наляво маркера на лентата, отразяваща етапа на възпроизвеждане, за да
превъртите назад, или надясно, за да превъртите напред.

Регулиране силата на звука на видеоклипове

Натиснете клавиша за сила на звука.