Sony Xperia E3 - Стартиране на устройството за първи път

background image

Стартиране на устройството за първи път

При първото стартиране на устройството се отваря интерактивна настройка, която ви помага да
конфигурирате основните настройки, да влезете в някои акаунти и да персонализирате
устройството. Ако имате например акаунт в Sony Entertainment Network, можете да влезете в него
от тук и да го настроите веднага. Също така можете да изтеглите настройки за интернет.

Можете също така да осъществите достъп до интерактивната настройка и по-късно от
менюто "Настройки".

Включване на устройството

Уверете се, че батерията се е зареждала поне 30 минути, преди да включите
устройството за първи път.

1

Натиснете и задръжте клавиша за захранване докато устройството започне да вибрира.

2

Въведете ПИН кода на SIM картата, след което докоснете

.

3

Изчакайте малко, докато устройството стартира.

Изключване на устройството

1

Натиснете и задръжте клавиша за захранване докато се появи менюто с опции.

2

В менюто за опции докоснете Изключване.

3

Докоснете OK.

Възможно е изключването на устройството да отнеме известно време.