Sony Xperia E3 - Сглобяване

background image

Сглобяване

Защитно пластмасово фолио е залепено за екрана. Трябва да го отлепите, преди да използвате
чувствителния на допир екран. В противен случай е възможно чувствителният на допир екран да
не работи правилно.

Премахване на задния капак

Поставете нокът в процепа (както е указано на илюстрацията) и повдигнете капака.

7

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Поставяне на микро SIM картата

Махнете капака на батерията, след което поставете микро SIM картата в нейния слот с
оцветените в златно контакти надолу.

Трябва да използвате микро SIM карта за правилно функциониране на телефона. Някои
SIM

карти със стандартен размер разрешават отделянето на интегрирана микро SIM

карта. След като сте отделили микро SIM картата от SIM картата със стандартен размер,
не можете да я поставите обратно и да използвате отново SIM картата със стандартен
размер. Ако нямате микро SIM карта или ако настоящата ви SIM карта не съдържа
отделяща се микро SIM карта, свържете се с вашия мрежов оператор за информация
относно поставянето и смяната на SIM картата.

Изваждане на микро SIM картата

1

Свалете задния капак.

2

Намерете слота за SIM картата и застопоряващата скоба.

3

Натиснете надолу застопоряващата скоба с нокът, като едновременно с това избутвате
навън микро SIM картата.

4

Извадете напълно SIM картата от слота.

Не използвайте остър предмет при избутването на картата извън слота, тъй като това
може да повреди устройството.

8

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Поставяне на карта с памет

1

Махнете задния капак.

2

Поставете картата с памет в слота за картата с памет с оцветените в златно контакти
надолу.

Изваждане на картата с памет

1

Изключете устройството, или извадете картата с памет от Настройки > Съхранение
> Демонтир. на SD картата.

2

Свалете задния капак, след което изтеглете навън картата с памет, за да я извадите.

Поставяне на задния капак

1

Поставете задния капак върху задната страна на устройството, след което натиснете
долните му ъгли, за да застанат на място.

2

Движейки се от дъното към върха, натискайте страните на капака, докато той не застане на
мястото си.