Sony Xperia E3 - Относно ръководството за потребителя

background image

Относно ръководството за потребителя

Това е Xperia™ E3ръководство на потребителя за Android™ 4.4 версия на софтуера. Ако не
сте сигурни коя версия на софтуера е инсталирана на устройството ви, можете да проверите чрез
менюто за настройки. За допълнителна информация относно актуализациите на софтуера вижте
Актуализиране на устройството на страница 113 .

Проверка на текущата версия на софтуера на устройството ви

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > За телефона > Версия на Android.