Sony Xperia E3 - Зареждане на устройството

background image

Зареждане на устройството

При покупката на устройството батерията му е частично заредена. Можете да използвате
устройството, докато се зарежда. Прочетете повече за батерията и за начините на повишаване на
нейната производителност в Управление на батерията и захранването на стр. 114 .

Зареждане на устройството

1

Включете зарядното устройство в електрически контакт.

2

Включете единия край на USB кабела в зарядното устройство (или в USB порта на
компютър).

3

Включете другия край на кабела в micro USB порта на устройството с обърнат нагоре
символ USB. Индикаторът за известия се включва, когато зареждането започне.

4

Когато устройството се зареди напълно, изключете кабела от устройството, като го
издърпате право навън. Не прегъвайте съединителя.

Ако зарядът на батерията е изчерпан напълно, може да минат няколко минути, преди да
се включи индикаторът за известия и да се покаже иконата за зареждане

.

Светлинен индикатор за състоянието на батерията

Зелено

Нивото на заряда на батерията е над 90 %

Мигащо червено

Батерията се зарежда и нивото на заряда на батерията е под 15%

Оранжево

Батерията се зарежда и нивото на заряда на батерията е под 90 %

11

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.