Sony Xperia E3 - IMEI номер

background image

Всяко устройство притежава уникален IMEI номер (международен номер за идентификация на
мобилно оборудване). Съхранявайте копие на този номер. В случай на кражба на устройството,
мобилният ви оператор може да използва IMEI номера, за да спре достъпа на устройството ви до
мрежата във вашата държава.

Преглед на IMEI номера

Премахнете капачето, за да видите вашия IMEI номер.

Отворете клавиатурата за набиране на устройството и въведете

*#06#

.

Преглед на IMEI номера на устройството

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > За телефона > Състояние.

3

Превъртете до IMEI, за да видите IMEI номера.