Sony Xperia E3 - Памет и съхранение

background image

Памет и съхранение

Вашето устройство има различни типове памет и възможности за съхранение на снимки,
приложения и други файлове:

Вътрешната памет е около 1.7 ГБ и се използва за съхранение на изтеглено или прехвърлено
съдържание заедно с лични настройки и данни. Например настройки на алармата, звука и езика,
имейли, показалци, контакти, събития в календара, снимки, видеоклипове и музика.

Можете да използвате сменяема карта с памет с размер до 32 ГБ, за да разполагате с повече
място за съхранение. Повечето приложения могат да четат данни от карта с памет, но само някои
приложения могат да записват файлове на такъв тип памет. Можете например да зададете на
приложението за камера да записва снимките директно в картата с памет.

Динамичната памет (RAM) е с размер от около 1 ГБ и не може да се използва за съхранение. RAM
паметта се използва за работата на приложенията в процес на изпълнение и за операционната
система.

Може да е необходимо да закупите карта с памет отделно.

Прочетете повече за използването на паметта в устройствата с Android, като изтеглите
техническата документация за вашето устройство от www.sonymobile.com/support.

Подобряване на работата на паметта

Паметта във вашето устройство се запълва в резултат на нормалното му използване. Ако
устройството започне да се забавя или приложенията внезапно се изключват, вземете под
внимание следното:

Винаги разполагайте с поне 100 МБ свободно място във вътрешната памет и повече от 100 МБ
свободна RAM памет.

Затворете работещите приложения, които не използвате.

Изчистете кеш паметта за всички приложения.

Деинсталирайте изтеглените приложения, които не използвате.

Прехвърлете снимки, видеоклипове и музика от вътрешната памет в картата с памет.

Ако вашето устройство не може да чете съдържание от картата с памет, може да е необходимо да
я форматирате.

Преглед на състоянието на паметта

1

От Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Съхранение.

Преглед на количеството свободна и използвана RAM памет

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Приложения > Изпълнява се.

Изчистване на кеш паметта за всички приложения

1

От Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Съхранение.

3

Натиснете Кеширани данни > OK.

Когато изчиствате кеш паметта, вие не губите никаква важна информация или настройки.

Прехвърляне на мултимедийни файлове в картата с памет

1

Уверете се, че в устройството е поставена карта с памет.

2

От Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснете Настройки > Съхранение > Прехвърляне данни на SD
карта
.

4

Отбележете видовете файлове, които искате да прехвърлите в картата с памет.

5

Натиснете Прехвърли.

Спиране на работещи приложения и услуги

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Приложения > Изпълнява се.

3

Изберете приложение или услуга, след което натиснете Спиране.

117

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Форматиране на картата с памет

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Съхранение > Изтриване на SD картата.

3

За потвърждение натиснете Изтриване на SD картата > Изтриване на всичко

Цялото съдържание на картата с памет се изтрива, когато я форматирате. Направете
резервно копие на всички данни, които са ви необходими, преди да форматирате картата
с памет. Можете да направите резервно копие на съдържанието, като го копирате на
компютър. За повече информация вж. Управление на файлове с помощта на компютър
на страница 118 .