Sony Xperia E3 - Компютърни инструменти

background image

Компютърни инструменти

Налични са няколко инструмента, които да ви помогнат да свържете устройството си към
компютър и с които да управлявате съдържание, като например контакти, филми, музика и снимки.

Xperia™ Companion

Xperia ™ Companion е компютърен софтуер с колекция от инструменти и приложения, които
можете да използвате, когато свържете устройството си към компютър. С Xperia™ Companion Вие
можете:

да актуализирате или поправяте софтуера на устройството;

да прехвърляте съдържание от Вашето устройство с помощта на Xperia™ Transfer;

да създавате резервно копие и да възстановявате съдържанието на компютъра;

да синхронизирате мултимедийно съдържание - съдържание на камерата, музика и списъци за
изпълнение, между Вашето устройство и компютър;

да преглеждате файлове на Вашето устройство.
За да използвате Xperia™ Companion Ви е необходим свързан с Интернет компютър с една от
следните операционни системи:

Microsoft

®

Windows

®

7 или по-нова

Mac OS

®

X 10.8 или по-нова

.Можете да изтеглите Xperia™ Companion от http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-
companion.

112

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.