Sony Xperia E3 - Текущи разговори

background image

Текущи разговори

1

Отваряне на списъка с вашите контакти

2

Включване на високоговорителя по време на разговор

3

Задържане на текущия разговор или възобновяване на разговора

4

Въвеждане на числа по време на разговор

5

Изключване на звука на микрофона по време на разговор

6

Край на разговора

Промяна на силата на звука на високоговорителя по време на разговор

Натиснете бутона за силата на звука нагоре или надолу.

Активиране на екрана по време на разговор

Натиснете за кратко .