Sony Xperia E3 - Пренасочване на повиквания

background image

Пренасочване на повиквания

Повикванията могат да се пренасочват към друг телефонен номер или към телефонен секретар.

Пренасочване на обаждания

1

От Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Настройки на повикванията.

3

Натиснете Пренасочване на обажданията и изберете опция.

4

Въведете номера, към който искате да се пренасочват обажданията, след което натиснете
Активирайте.

Изключване на пренасочването на обажданията

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Настройки на повикванията >
Пренасочване на обажданията.

3

Изберете дадена опция, след което натиснете Деактивиране.