Sony Xperia E3 - Ограничаване на обажданията

background image

Ограничаване на обажданията

Можете да блокирате всички или определени категории входящи и изходящи обаждания. Ако сте
получили ПИН2 код от доставчика си на услуги, можете да използвате също и списък с номера за
фиксирано набиране (FDN), за да ограничите изходящите обаждания. Ако желаете да блокирате
определен номер, посетете Google Play™ и изтеглете приложения, които поддържат тази
функция.

Блокиране на входящи или изходящи повиквания

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Настройки на повикванията.

3

Докоснете Блокиране на обаждания, след което изберете опция.

4

Въведете паролата, след което докоснете Активирайте.

Когато за пръв път настройвате блокирането на повикване, трябва да въведете парола за
активиране на функцията за блокиране на повиквания. След това трябва да използвате
същата парола, ако искате да редактирате настройките за блокиране на повиквания.

Разрешаване или забраняване на фиксирано набиране

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Настройки на повикванията > Номера за
фиксирано набиране
.

3

Докоснете Активиране фиксирани набиране или Деактивиране
фиксирани набиране
.

4

Въведете ПИН2 кода, след което докоснете OK.

Достъп до списъка с получатели на приети повиквания

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Настройки на повикванията > Номера за
фиксирано набиране
> Номера за фиксирано набиране.

49

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Промяна на ПИН2 кода на SIM картата

1

От Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Настройки на повикванията.

3

Натиснете Номера за фиксирано набиране > Промяна на ПИН2.

4

Въведете стария ПИН2 код на SIM картата, след което натиснете OK.

5

Въведете новия ПИН2 код на SIM картата, след което натиснете OK.

6

Потвърдете новия ПИН2 и натиснете OK.