Sony Xperia E3 - Конферентни разговори

background image

Конферентни разговори

Конферентните разговори или разговорите с много участници позволяват провеждането на
разговор с две или повече лица.

За подробности относно броя на участниците, които можете да добавите към
конферентния разговор, се свържете с вашия мрежов оператор.

Провеждане на конферентен разговор

1

По време на провеждане на разговор докоснете .

2

Наберете номера на втория участник, след което докоснете . Първият участник се оставя
на изчакване.

3

Докоснете за да добавите втория участник в конферентния разговор.

4

Повторете стъпки от 1 до 3, за да добавите повече участници в разговора.

Провеждане на личен разговор с участник в конферентен разговор

1

По време на конферентен разговор, докоснете {0} участници.

2

Докоснете номера на участника, с когото искате да говорите лично.

3

За да прекратите личния разговор и да се върнете към конферентния разговор, натиснете

.

Освобождаване на участник от конферентен разговор

1

По време на текущ конферентен разговор натиснете бутона, показващ броя на
участниците. Например, натиснете 3 участници, ако участниците са трима.

2

Натиснете до участника, който искате да освободите.

50

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Прекратяване на конферентен разговор

През време на конферентния разговор докоснете Прекрати конферентен
разговор
.