Sony Xperia E3 - Звук, тон на звънене и сила на звука

background image

Звук, тон на звънене и сила на звука

Можете да регулирате силата на звука както за входящи обаждания и известия, така и за
изпълнение на музика и видео. Можете също да зададете тих режим на устройството, така че да
не звъни, когато сте на среща.

Регулиране силата на звука на звънене с помощта на клавиша за сила на звука

Натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.

Регулиране силата на звука на мултимедия с помощта на бутона за регулиране
на силата на звука

Докато се възпроизвежда музика или видео натиснете бутона за регулиране на силата на
звука нагоре или надолу.

Задаване на режим на вибрация на устройството

Натиснете клавиша за сила на звука надолу, докато в лентата на състоянието се появи .

Задаване на тих режим на вашето устройство

1

Натиснете клавиша за сила на звука надолу, докато устройството извибрира и в лентата на
състоянието се появи .

2

Натиснете клавиша за сила на звука надолу още веднъж. В лентата на състоянието се
появява .

Задаване на режим на вибрация и режим на звънене на устройството

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Звук.

3

Сложете отметка в квадратчето Вибриране при звънене.

Задаване на тон за звънене

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Звук > Мелодия на телефона.

3

Изберете мелодия.

4

Докоснете Готово.

37

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Избиране на звук за известяване

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Звук > Звук за известие.

3

Изберете звука, който ще чувате, когато пристигат уведомявания.

4

Докоснете Готово.

Разрешаване на тонове при докосване

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Звук.

3

Сложете отметки в квадратчетата Тонове при набиране и Звуци при
докосване
.