Sony Xperia E3 - Защита на SIM картата

background image

Защита на SIM картата

С помощта на ПИН (личен код за идентификация), можете да заключвате и отключвате всяка SIM
карта, която използвате в устройството си. Когато SIM картата е заключена, абонаментният план,
свързан с нея, е защитен срещу злоупотреба, което означава, че трябва да въведете ПИН всеки
път, когато стартирате устройството си.
Ако въведете неправилно ПИН кода повече от разрешения брой пъти, SIM картата се блокира. В
такъв случай ще трябва да въведете PUK кода (личен код за отблокиране) и нов ПИН код. Вашите
кодове ПИН и PUK се предоставят от вашия мрежов оператор.

Заключване и отключване на SIM карта

1

От началния екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Защита > Настр. заключване на SIM
карта
.

3

Поставете или махнете отметката от квадратчето Закл. на SIM картата.

4

Въведете ПИН кода на SIM картата, след което докоснете OK.

Промяна на ПИН кода на SIM картата

1

Намерете и докоснете Настройки > Защита > Настр. заключване на SIM
карта
.

2

Докоснете Пром. на ПИН на SIM.

3

Въведете стария ПИН код на SIM картата, след което докоснете OK.

4

Въведете новия ПИН код на SIM картата, след което докоснете OK.

5

Въведете повторно ПИН кода на новата SIM карта и докоснете OK.

Отключване на блокирана SIM карта с помощта на PUK кода

1

Въведете PUK кода и натиснете

.

2

Въведете нов ПИН код, след което натиснете

.

3

Въведете повторно новия ПИН код и натиснете

.

Ако въведете неправилен PUK код твърде много пъти, е необходимо да се свържете с
вашия мрежов оператор, за да получите нова SIM карта.