Sony Xperia E3 - Езикови настройки

background image

Езикови настройки

Можете да изберете език по подразбиране за устройството си и да го промените по-нататък.
Можете също да промените езика за писане за въвеждане на текст. Вж. Настройки на
клавиатурата
на стр. 44 .

Смяна на езика

1

Намерете и докоснете Настройки > Език и въвеждане > Език.

2

Изберете опция.

3

Докоснете OK.

Ако изберете грешен език и не можете да четете текстовете в менюто, намерете и
докоснете . След това изберете текста до

,

и изберете първия запис в отворилото се

меню. След това ще можете да изберете желания език.