Sony Xperia E3 - Достъп до настройките

background image

Достъп до настройките

Разглеждайте и променяйте настройките на устройството си от менюто за настройки. Менюто за
настройки е достъпно както от екрана с приложения, така и от панела за бързи настройки.

Отваряне на менюто за настройки на устройството от екрана с приложения

Натиснете Настройки.

Отваряне на панела с бързи настройки

Плъзнете надолу лентата на състоянието с два пръста.

Избор на настройки, които да се показват в панела за бързи настройки

1

Плъзнете надолу лентата на състоянието с два пръста, след което натиснете
Редактиране.

2

Изберете бързите настройки, които искате да покажете.

Преподреждане на панела с бързи настройки

1

Плъзнете надолу лентата на състоянието с два пръста, след което натиснете
Редактиране.

2

Докоснете и задръжте до бърза настройка, след това я преместете в желаната позиция.