Sony Xperia E3 - Дата и час

background image

Дата и час

Можете да промените датата и часа на устройството си.

Ръчно задаване на датата

1

Открийте и докоснете Настройки > Дата и час.

2

Премахнете отметката от квадратчето Автоматични дата и час, ако е поставена.

3

Докоснете Задаване на дата.

4

Регулирайте датата чрез превъртане нагоре и надолу.

5

Докоснете Задай.

Ръчна настройка на часа

1

Открийте и докоснете Настройки > Дата и час.

2

Премахнете отметката от квадратчето Автоматични дата и час, ако е поставена.

3

Докоснете Задаване на време.

4

Превъртете нагоре или надолу за регулиране на часа и минутите.

5

Ако е приложимо, превъртете нагоре за промяна на Преди обед в Следобед, или
обратно.

6

Докоснете Задай.

40

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Задаване на часова зона

1

Открийте и натиснете Настройки > Дата и час.

2

Премахнете отметката от квадратчето Автоматична часова зона, ако е поставена.

3

Натиснете Избор на часова зона.

4

Изберете опция.