Sony Xperia E3 - Разпознаване на музика с TrackID™

background image

Разпознаване на музика с TrackID™

Използвайте услугата за разпознаване на музика TrackID™ за откриване на името и други данни
за песента, която чувате около вас. Просто запишете кратка част от песента и след няколко
секунди ще се изведе информация за изпълнителя, заглавието и албума. Можете да закупите
песни, идентифицирани чрез TrackID™, и да разгледате TrackID™ класациите, за да видите какво
търсят потребителите на TrackID™ от целия свят. За най-добри резултати използвайте
технологията TrackID™ в тиха среда.

1

Търсене на музика онлайн

2

Опции за изглед

3

Преглед на текущите музикални класации

4

Преглед на хронологията на резултатите от търсене

5

Основен екран за запис на музика

6

Преглед на музиката, която слушате

Приложението TrackID™ и услугата TrackID™ не се поддържат във всички страни/
региони или от всички мрежи и/или доставчици на услуги във всички области.

Идентифициране на музика чрез технологията TrackID™

1

От Начален екран натиснете

2

Открийте и натиснете TrackID™, след което насочете устройството си към източника на
музиката.

3

Натиснете . Ако записът бъде разпознат от услугата TrackID™, резултатите се появяват
на екрана.

За да се върнете в началния екран на TrackID™, натиснете

.

73

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Разглеждане на TrackID™ класации

Отворете приложението TrackID™, след което натиснете Класации. Ще се покаже
класация от вашия регион.

Разглеждане на класациите на TrackID™ от друг регион

1

Отворете приложението TrackID™, след което натиснете Класации.

2

Натиснете > Региони, след което изберете държава или регион.

Закупуване на запис, разпознат от приложението TrackID™

1

След като даден запис бъде разпознат от приложението TrackID™, натиснете Изтегли.

2

Следвайте инструкциите на устройството си, за да завършите покупката.

Можете също така да изберете запис за закупуване, като отворите разделите История и
Класации. Или пък може да закупите песни, идентифицирани чрез онлайн текстово
търсене в приложението TrackID™.

Споделяне на запис

1

След като запис бъде разпознат от приложението TrackID™, натиснете Споделяне и
изберете метод на споделяне.

2

Следвайте инструкциите от устройството, за да завършите процедурата.

Разглеждане на информация за изпълнител на запис

След като даден запис бъде разпознат от приложението TrackID™, натиснете Инфо
изпълн.
.

Изтриване на запис от историята на записите

1

Отворете приложението TrackID™, след което натиснете История.

2

Натиснете заглавието на даден запис, след което натиснете Изтрий.

3

Натиснете Да за потвърждение.