Sony Xperia E3 - Онлайн услуга Music Unlimited

background image

Онлайн услуга Music Unlimited

Music Unlimited е абонаментна услуга, която предлага достъп до милиони песни през мобилна
мрежа или Wi-Fi

®

връзка. Можете да управлявате и редактирате личната си музикална библиотека

в облака от различни устройства или да синхронизирате списъците си за изпълнение и музиката
си от компютър с операционна система Windows

®

. За повече информация посетете

www.sonyentertainmentnetwork.com.

Sony Entertainment Network

с Video Unlimited и Music Unlimited не се предлага във всички

държави. Необходим е отделен абонамент. Прилагат се допълнителни условия.

Първи стъпки с Music Unlimited

1

На началния екран на Walkman® натиснете > Настройки.

2

Плъзнете плъзгача до Music Unlimited надясно, така че функцията Music Unlimited
да се включи, след което изпълнете инструкциите на екрана.

74

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

FM

радио

Слушане на радио

FM радиото на устройството работи като всяко друго FM радио. Например можете да търсите и
слушате FM радио станции и да ги записвате като предпочитани. Трябва да свържете слушалки с
кабел към устройството, за да можете да използвате радиото. Това е така, защото слушалките
служат като антена. След като свържете слушалки, можете да превключите звука на радиото към
високоговорителя, ако желаете.

1

Бутон за включване/изключване на радио

2

Преглед на опциите в менюто

3

Настроена честота

4

Записване или премахване на канал от предпочитаните

5

Скала за настройване

6

Честотна лента – плъзнете наляво или надясно за преминаване между канали

7

Превъртане нагоре на честотната лента за търсене на канал

8

Записан предпочитан канал

9

Превъртане надолу на честотната лента за търсене на канал

Слушане на FM радио

1

Свържете слушалки с или без микрофон към устройството си.

2