Sony Xperia E3 - Меню на началния екран на Walkman®

background image

Меню на началния екран на Walkman®

Менюто на началния екран на Walkman® ви предоставя общ преглед на всички песни във вашето
устройство, както и на песните, налични в Music Unlimited. От тук можете да управлявате своите
албуми и списъци за изпълнение, да организирате музиката по настроение и темпо с помощта на
канали SensMe™.

1

Връщане към началния екран на Walkman®

2

Преглед на музиката по изпълнители

3

Преглед на музиката по албуми

4

Преглед на музиката по песни

5

Преглед на всички списъци за изпълнение

6

Нови издания (предоставени от Music Unlimited)

7

Класации (предоставени от Music Unlimited)

8

Включени списъци за изпълнение (предоставени от Music Unlimited)

9

Събиране на връзки към музика и свързано съдържание, които сте споделяли с приятелите си чрез онлайн
услугите

10

Управление и редактиране на музика чрез канали SensMe™

Sony Entertainment Network

с Video Unlimited и Music Unlimited не се предлага на всички

пазари. Необходим е отделен абонамент. Прилагат се допълнителни условия.

Отваряне на менюто на началния екран на Walkman®

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете .

2

Ако началният екран на Walkman® не се покаже, натиснете , след което плъзнете левия
край на началния екран на Walkman® надясно. Ако началният екран на Walkman® се
покаже, плъзнете левия край на началния екран на Walkman® надясно.

Връщане към началния екран на Walkman®

Докато менюто на началния екран на Walkman® е отворено, натиснете Начало.

Докато менюто на началния екран на Walkman® е отворено, натиснете екрана вдясно от
менюто.

Актуализиране на музиката с най-новата информация

1

На началния екран на Walkman® натиснете .

2

Натиснете Изтегли инф. за музиката > Старт. Вашето устройство започва търсене
онлайн и изтегля най-новата налична обложка на албума и информация за песента.

Приложението за канали SensMe™ се активира при изтегляне на информация за музика.

70

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Разрешаване на приложението за канали SensMe™

От началния екран на приложението WALKMAN® натиснете , след което натиснете
Изтегли инф. за музиката > Старт.

Това приложение изисква връзка с мобилна мрежа или с Wi-Fi® мрежа.

Изтриване на песен

1

На началния екран на Walkman® потърсете песента, която искате да изтриете.

2

Докоснете и задръжте заглавието на песента, след което натиснете Изтриване в
появилия се списък.

3

За потвърждение натиснете отново Изтриване.

По аналогичен начин можете да изтривате и албуми.