Sony Xperia E3 - Предпочитани и групи

background image

Предпочитани и групи

Можете да маркирате контактите си като предпочитани, така че да имате бърз достъп до тях от
приложението "Контакти". Можете също да разпределите контактите си в групи, за да имате по-
бърз достъп до група контакти в рамките на приложението "Контакти".

56

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Маркиране или отмаркиране на контакт като предпочитан

1

От Начален екран докоснете , след което докоснете .

2

Докоснете контакта, който искате да добавите към или премахнете от предпочитаните.

3

Докоснете .

Преглед на предпочитаните контакти

1

От Начален екран, докоснете , след което докоснете .

2

Докоснете

.

Добавяне на контакт към група

1

В приложението "Контакти" натиснете контакта, който искате да добавите към група.

2

Натиснете , след което натиснете лентата директно под Групи.

3

Поставете отметка в квадратчетата за групите, към която искате да добавите контакта.

4

Натиснете Готово.