Sony Xperia E3 - Добавяне и редактиране на контакти

background image

Добавяне и редактиране на контакти

Добавяне на контакт

1

От Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете .

3

Ако сте синхронизирали контактите си с един или няколко акаунта и добавяте контакт за
първи път, трябва да изберете акаунта, към който искате да добавите този контакт. Друга
възможност е да натиснете Контакт в телефона, ако искате да използвате и да
запишете този контакт само в устройството си.

4

Въведете или изберете желаната информация за контакта.

5

Когато сте готови, натиснете Готово.

След като изберете акаунт за синхронизиране в стъпка 3, той ще се показва като акаунт
по подразбиране при следващото добавяне на контакт. Когато запишете контакт в
определен акаунт, този акаунт ще се показва като акаунта за записване по подразбиране
при следващото добавяне на контакт. Ако сте записали контакт в определен акаунт и
искате да го промените, трябва да създадете нов контакт и да изберете различен акаунт,
в който да го запишете.

Ако добавите знака "плюс" и кода на държавата преди телефонния номер на контакта,
няма да е необходимо да редактирате номера отново при провеждане на обаждания от
други страни.

Редактиране на контакт

1

От Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете контакта, който искате да редактирате, след което натиснете .

3

Редактирайте желаната информация.

4

Когато сте готови, натиснете Готово.

Някои услуги за синхронизиране не ви позволяват да редактирате данните за контактите.

Свързване на изображение с контакт

1

В Начален екран докоснете , след което докоснете .

2

Докоснете контакта, който искате да редактирате, след което докоснете .

3

Докоснете

и изберете желания начин за добавяне на изображението на контакта.

4

След като добавите изображението, докоснете Готово.

Можете също да добавите изображение към контакт директно от приложението Албум.

Персонализиране на тон за звънене за контакт

1

От Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете контакта, който искате да редактирате, след което натиснете .

3

Натиснете > Задаване на тон на звънене.

4

Изберете опция от списъка или натиснете , за да изберете музикален файл, записан в
устройството ви, след което натиснете Готово.

5

Натиснете Готово.

Изтриване на контакти

1

От Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Докоснете и задръжте контакта, който искате да изтриете.

3

За да изтриете всички контакти, натиснете сочещата надолу стрелка, за да отворите
падащото меню, след което изберете Маркирай всички.

4

Натиснете , след което натиснете Изтриване.

54

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Редактиране на вашата информация за контакт

1

В Начален екран докоснете , след което докоснете .

2

Докоснете Аз, след което докоснете .

3

Въведете новата информация и направете желаните промени.

4

Когато сте готови, докоснете Готово.

Създаване на нов контакт от текстово съобщение

1

В Начален екран натиснете , след което открийте и натиснете .

2

Натиснете > Запиши.

3

Изберете съществуващ контакт или натиснете Създав. на нов контакт.

4

Редактирайте информацията за контакта, след което натиснете Готово.