Sony Xperia E3 - Настройки на видеокамерата

background image

Настройки на видеокамерата

Регулиране на настройките на видеокамерата

1

Активирайте камерата.

2

Докоснете една от иконите за настройки на екрана.

3

За показване на всички настройки, докоснете .

4

Изберете настройката, която искате да коригирате, след което направете вашите промени.

Общ преглед на настройките на видеокамерата

Разделителна способност на видеото

Регулирайте разделителната способност на видеото за различни формати.

Full HD
1920×1080(16:9)
Full HD формат (с пълна висока разделителна способност) с пропорции 16:9.

HD
1280×720(16:9)
HD формат (с висока разделителна способност) с пропорции 16:9.

VGA
640×480(4:3)
VGA формат с пропорции 4:3.

QVGA
320×240(4:3)
QVGA формат с пропорции 4:3.

MMS
Запис на видеоклипове, подходящи за изпращане в мултимедийни съобщения. Времето за запис в този видеоформат е
ограничено, така че видео файлът да е подходящ за изпращане в мултимедийно съобщение.

Самоснимачка

С помощта на функцията self-timer (самоснимачка) можете да запишете видеоклип, без да
държите устройството. Използвайте я за запис на групови видеоклипове, в които да присъстват
всички. Можете също така да използвате функцията self-timer (самоснимачка), за да избегнете
трептенето на ръката при запис на видеоклипове.

Вкл. (10 сек.)
Задайте закъснение от 10 секунди от момента на натискане на екрана на камерата до започването на записа на
видеоклипа.

82

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Вкл. (2 сек.)
Задайте закъснение от 2 секунди от момента на натискане на екрана на камерата до започването на записа на
видеоклипа.

Изкл.
Записването на видеоклипа започва веднага след като натиснете екрана на камерата.

Smile Shutter™(

видео)

Използвайте функцията Smile Shutter™, за да определите на каква усмивка да реагира камерата,
преди да запише видеоклип.

Режим на фокусиране

Настройката на фокуса задава кои части от видеоклипа да са максимално на фокус. Когато е
включен постоянният автоматичен фокус, камерата винаги поддържа на фокус обектите,
намиращи се в бялата рамка за фокусиране.

Единичен автофокус
Камерата автоматично фокусира избрания обект. Постоянният автоматичен фокус е включен.

Разпознаване на лица
Камерата автоматично открива до пет човешки лица, които са обозначени с рамки на екрана. Камерата автоматично се
фокусира на най-близкото лице. Вие също можете да изберете лице, върху което да се фокусира, като го натиснете на
екрана. Когато натиснете екрана на камерата, жълта рамка показва лицето, което е избрано и е на фокус. Функцията за
откриване на лица не може да се използва при всички видове сцени. Постоянният автоматичен фокус е включен.

Следене на обекти
Когато изберете обект, като го докоснете във визьора, камерата го проследява вместо вас.

Тази настройка е налична само в режим на заснемане Ръчен.

Измерване

Тази функция автоматично определя добре балансирана експонация чрез измерване на
количеството светлина, попадащо върху изображението, което искате да заснемете.

Централно
Регулира експонацията според централната част на изображението.

Матрично
Изчислява експонацията на базата на количеството светлина, попадащо в цялото изображение.

Точково
Регулира експонацията според много малка част от изображението, което искате да заснемете.

Стабилизатор на видеообраза

При запис на видео стабилното поддържане на устройството може да се окаже трудна задача.
Стабилизаторът ви помага, като компенсира незначителни движения на ръката.

Микрофон

Изберете дали да се записват и околните звуци при снимане на видеоклипове.

Преглед

Можете да изберете преглед на видеоклиповете веднага след заснемането им.

Вкл.
Видеоклипът се появява за преглед след заснемането си.

Редактиране
Видеоклипът се отваря за редактиране след заснемането.

Изкл.
Видеоклипът се записва след заснемането и не се показва за преглед.

83

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.