Sony Xperia E3 - Заснемане на снимки и запис на видеоклипове

background image

Заснемане на снимки и запис на видеоклипове

1

Предна камера

2

Увеличаване или намаляване на мащаба

3

Екран на основната камера

4

Разглеждане на снимки и видеоклипове

5

Заснемане на снимки или запис на видеоклипове

6

Връщане с една стъпка назад или изход от камерата

7

Промяна на настройките на режима на заснемане

8

Достъп до настройки на камерата и бързи клавиши

Правене на снимка от заключен екран

1

За да активирате екрана, натиснете за кратко клавиша за захранване .

2

За да активирате камерата, докоснете и задръжте и плъзнете нагоре.

3

След като камерата се отвори, натиснете .

Заснемане на снимка чрез докосване на екрана

1

Активирайте камерата.

2

Натиснете , след което натиснете .

3

Преместете плъзгача до Заснемане с докосване надясно.

4

Насочете камерата към обекта.

5

За да активирате автоматичния фокус, докоснете и задръжте избрано място на екрана.
Когато фокусната рамка стане синя, отдръпнете пръста си, за да заснемете снимката.

Правене на снимка с докосване на екранния бутон на камерата

1

Активирайте камерата.

2

Насочете камерата към обекта.

3

Докоснете екранния бутон на камерата . Снимката ще се заснеме, щом отдръпнете
пръста си.

Заснемане на автопортрет с предната камера

1

Активирайте камерата.

2

Натиснете

.

3

За да направите снимката, натиснете бутона на камерата на екрана . Снимката ще се
заснеме, щом отдръпнете пръста си.

77

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Запис на видеоклипове чрез натискане на екрана

1

Активирайте камерата.

2

Насочете камерата към обекта.

3

Натиснете , за да започнете записа.

4

Натиснете , за да спрете записа.

Тази функция е налична само в режим на заснемане Супер автомат. режим.

Преглед на снимките и видеоклиповете

1

Активирайте камерата, след което натиснете миниатюра, за да отворите снимка или
видеоклип.

2

Прелистете наляво или надясно, за да разгледате снимките и видеоклиповете.

Изтриване на снимки или записани видеоклипове

1

Намерете снимката или видеоклипа, които искате да изтриете.

2

Натиснете екрана, за да се покаже .

3

Натиснете .

4

Натиснете Изтрий за потвърждение.