Sony Xperia E3 - Календар

background image

Календар

Използвайте приложението „Календар“, за да управлявате Вашия график. Ако сте влезли в и сте
синхронизирали устройството си с един или няколко онлайн акаунта, които включват календари,
например във Вашия Google™ акаунт или Xperia™ с Facebook акаунт, тогава събитията от
календара в тези акаунти ще се появяват и в приложението „Календар“. Можете да избирате кои
календари искате да интегрирате в изгледа на комбинирания “Календар”.
Когато времето на ангажимент наближи, устройството издава известяващ звук, за да Ви напомни
за него. Освен това на лентата на състоянието се появява .

1

Избор на типа изглед и календарите, които искате да виждате

2

Връщане към текущата дата

3

Достъп до настройки и други опции

4

Прелистване наляво или надясно за по-бърз преглед

5

Избор на дата

6

Дневен ред за избрания ден

7

Добавяне на събитие в календара

Създаване на събитие в календара

1

От Начален екран натиснете , след което натиснете Календар.

2

Натиснете .

3

Ако сте синхронизирали календара си с един или няколко акаунта, изберете акаунта, към
който искате да добавите това събитие. Ако искате да добавите това събитие само в
устройството си, натиснете Календар на устройството.

4

Въведете или изберете желаната информация и добавете гости към събитието.

5

За да запишете събитието и да изпратите покани, натиснете Готово.

Показване на събитие от календара

1

От Начален екран натиснете , след което натиснете Календар.

2

Натиснете събитието, което искате да разгледате.

Разглеждане на няколко календара

1

От Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете Календар.

2

Натиснете , след което поставете отметки в квадратчетата за календарите, които искате
да разгледате.

Мащабиране на изгледа на календара

Когато изгледът Седмица или изгледът Ден е избран, щипнете екрана за увеличаване.

108

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Показване на национални празници в приложението "Календар"

1

От Начален екран натиснете , след което натиснете Календар.

2

Натиснете , след което натиснете Настройки.

3

Натиснете Национални празници.

4

Изберете опция или комбинация от опции, след което натиснете OK.

Показване на рождени дни в приложението "Календар"

1

От Начален екран натиснете , след което натиснете Календар.

2

Натиснете , след което натиснете Настройки.

3

Преместете плъзгача до Рождени дни надясно.

4

Натиснете Рождени дни, след което изберете групата с контакти, за която искате да се
показват рождени дни.

Показване на прогнози за времето в приложението "Календар"

1

От Начален екран натиснете , след което натиснете Календар.

2

Натиснете , след което натиснете Настройки.

3

Преместете плъзгача до Прогноза за времето надясно.

4

Ако услугите за позициониране са деактивирани, натиснете Добави и потърсете града,
който искате да добавите.

За повече информация относно разрешаването на услугите за позициониране вж.
Използване на услуги за местоположение на страница 105 .

Промяна на настройки на прогнозата за времето в приложението "Календар"

1

От Начален екран натиснете , след което натиснете Календар.

2

Натиснете , след което натиснете Настройки.

3

Натиснете Прогноза за времето.

4

Регулирайте желаните настройки.