Sony Xperia E3 - Аларма и часовник

background image

Аларма и часовник

Може да настроите една или няколко аларми и да използвате някой от звуците в устройството
като алармен сигнал. Алармата не звъни, ако устройството ви е изключено. Тя звъни обаче, ако
устройството е настроено на тих режим.
Показваният формат на часа на алармата е същият като този, който сте избрали в общите
настройки за часа, като например 12-часов или 24-часов.

1

Достъп до началния екран на алармата

2

Преглед на световен часовник и регулиране на настройки

3

Достъп до функцията хронометър

4

Достъп до функцията таймер

109

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

5

Отваряне на настройките за дата и час на часовника

6

Включване и изключване на аларма

7

Опции за изглед

8

Добавяне на нова аларма

Задаване на нова аларма

1

От началния екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Аларма и часовник.

3

Докоснете .

4

Докоснете Час и регулирайте времето чрез превъртане нагоре и надолу.

5

Докоснете Задай.

6

Ако желаете, редактирайте други настройки на алармата.

7

Докоснете Готово.

Отлагане на аларма, когато звъни

Докоснете Отложи.

Изключване на аларма, когато звъни

Плъзнете надясно.

За да изключите отложена аларма, можете също така да плъзнете надолу лентата на
състоянието с цел отваряне на панела с известия, след което да натиснете .

Редактиране на съществуваща аларма

1

Отворете приложението за аларма и часовник, след което натиснете алармата, която
искате да редактирате.

2

Направете желаните промени.

3

Натиснете Готово.

Включване и изключване на аларма

Отворете приложението за аларма и часовник, след което плъзнете плъзгача, който се
намира до алармата, във включено или изключено положение.

Изтриване на аларма

1

Отворете приложението за аларма и часовник, след което натиснете и задръжте алармата,
която искате да изтриете.

2

Натиснете Изтрий алармата, след което натиснете Да.

Задаване на тона за звънене на аларма

1

Отворете приложението за аларма и часовник, след което натиснете алармата, която
искате да редактирате.

2

Натиснете Звук на алармата, изберете опция или натиснете

, за да изберете от

вашите музикални файлове.

3

Натиснете Готово два пъти.

Задаване на повтаряща се аларма

1

Отворете приложението за аларма и часовник, след което натиснете алармата, която
искате да редактирате.

2

Натиснете Повтаряне.

3

Поставете отметки в квадратчетата за желаните дни, след което натиснете OK.

4

Натиснете Готово.

Активиране на функцията за вибрация за аларма

1

Отворете приложението за аларма и часовник, след което натиснете алармата, която
искате да редактирате.

2

Поставете отметка в квадратчето Вибриране.

3

Натиснете Готово.

110

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Настройване на звънене на алармите, когато устройството е в тих режим

1

Отворете приложението за аларма и часовник, след което натиснете алармата, която
искате да редактирате.

2

Маркирайте квадратчето Аларма в тих режим, след което докоснете Готово.

111

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.