Sony Xperia E3 - Настройки за Интернет и MMS

background image

Настройки за Интернет и MMS

За да изпращате мултимедийни съобщения или за достъп до Интернет, когато няма налична Wi-
Fi® мрежа, трябва да имате работеща връзка за пренос на данни с правилните настройки за
Интернет и MMS (мултимедийни съобщения). Ето някои съвети:

За повечето мобилни мрежи и оператори, настройките за Интернет и MMS са предварително
инсталирани в устройството. Може веднага да започнете да използвате Интернет и да изпращате
мултимедийни съобщения.

В някои случаи ще получите възможността да изтеглите настройките за Интернет и MMS при
първото включване на устройството, когато бъде поставена SIM карта. Възможно е също да
изтеглите тези настройки по-късно от менюто "Настройки".

28

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

По всяко време може да добавяте, променяте или изтривате настройките за Интернет и MMS в
устройството. За подробна информация се обърнете към мрежовия си оператор.

Ако не можете да получите достъп до Интернет чрез мобилната мрежа или ако не можете да
изпращате мултимедийни съобщения, въпреки че настройките за Интернет и MMS са успешно
изтеглени на устройството ви, направете справка в раздела за отстраняване на повреди за
вашето устройство на www.sonymobile.com/support/ по въпросите на мрежовото покритие,
мобилните данни и MMS.

Изтегляне на настройки за Интернет и MMS

1

В Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Още… > Настройки за интернет.

3

Докоснете Приемане. След като настройките са успешно изтеглени, в лентата на
състоянието се появява и мобилните данни се включват автоматично.

Ако настройките не могат да се изтеглят на устройството ви, проверете силата на
сигнала на мобилната ви мрежа. Излезте на открито, далеч от препятствия, или се
приближете до прозорец, след което опитайте отново.

Проверка дали мобилните данни са включени, или изключени

1

От Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Още… > Мобилни мрежи.

3

Проверете дали в квадратчето за отметка Трафик на мобилни данни има отметка,
или не.

Ръчно добавяне на настройки за Интернет и MMS

1

В Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Още… > Мобилни мрежи.

3

Докоснете Имена на точки за достъп > .

4

Докоснете Име и въведете име по желание.

5

Докоснете APN, след което въведете името на точката за достъп.

6

Въведете всяка друга информация, както се изисква. Ако не знаете каква информация е
необходима, свържете се с вашия мрежов оператор за повече подробности.

7

Когато сте готови, докоснете , след което докоснете Запазване.

Преглед на изтеглените настройки за Интернет и MMS

1

В Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Още… > Мобилни мрежи.

3

Докоснете Имена на точки за достъп.

4

За да видите повече детайли, докоснете който и да е от наличните елементи.

Ако разполагате с няколко налични връзки, активната мрежова връзка ще е отбелязана с
маркиран бутон .

Изтриване на всички настройки за Интернет и MMS

1

В Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Още… > Мобилни мрежи.

3

Докоснете Имена на точки за достъп, след което докоснете .

4

Докоснете Върни настр. по поразб.. Всички настройки за Интернет и MMS са
изтрити.