Sony Xperia E3 - Виртуални частни мрежи (VPN)

background image

Виртуални частни мрежи (VPN)

Използвайте устройството си за свързване с виртуални частни мрежи (VPN), което ви позволява
достъп до ресурси на защитена локална мрежа от публична мрежа. Например, VPN връзките

33

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

често се използват от корпорации и образователни институции за потребители, които имат нужда
от достъп до вътрешни мрежи или други вътрешни услуги, когато са извън вътрешната мрежа,
примерно когато пътуват.
VPN връзките могат да се настроят по различни начини в зависимост от мрежата. Някои мрежи
може да изискват да прехвърлите и инсталирате защитен сертификат в устройството си. За
подробна информация как да настроите връзка към вашата виртуална частна мрежа се свържете
с мрежовия администратор на вашата компания или организация.

Добавяне на виртуална частна мрежа

1

Намерете и натиснете Настройки > Още… > VPN мрежа.

2

Натиснете .

3

Изберете типа VPN мрежа за добавяне.

4

Въведете настройките на VPN мрежата.

5

Натиснете Записване.

Свързване към виртуална частна мрежа

1

Открийте и натиснете Настройки > Още… > VPN мрежа.

2

В списъка с налични мрежи натиснете VPN мрежата, с която искате да се свържете.

3

Въведете необходимата информация.

4

Натиснете Свързване.

За свързване от лична виртуална мрежа

1

Плъзнете надолу лентата на състоянието.

2

Докоснете уведомяването за VPN връзка, за да я изключите.

34

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.