Sony Xperia E3 - Използване на устройството като център за фитнес с ANT+™

background image

Използване на устройството като център за фитнес с ANT
+™

Може да използвате устройството с други продукти за здраве и фитнес, които поддържат
технологията ANT+™. Например, ако решите да тичате със съвместими с ANT+™ пулсомер и
крачкомер (за измерване на темпо и разстояние), може да събирате на устройството си всички

103

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

данни от тренировката. След това може да анализирате представянето си и да проследите
постигнатия напредък.
Може да изтеглите голям брой приложения от Google Play™, които се поддържат от устройства с
ANT+™ за спорт, фитнес и здраве. За информация относно продукти, съвместими с ANT+™,
посетете www.thisisant.com/directory.